Termeni si Conditii

Angajati

Prin confirmarea trimiterii acestui formular declar pe proprie raspundere ca sunt de acord cu dobandirea calitatii de membru SITT conform statutului organizatiei precum si cu retinerea de catre angajator a cuantumului cotizatiei lunare, stabilit conform statutului SITT, si virarea lunara a acestui cuantum catre un cont indicat si detinut de Sindicatul IT Timisoara.

SITT (Sindicatul IT Timișoara) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este cel de înscriere ca membru de sindicat.

Sunteţi  obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru înscrierea în baza de date SITT. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a avea calitatea de membru.

Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fișiere securizate, accesul la acestea și autentificările fiind controlate periodic de SITT. Consultanții SITT care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți asupra confidențialității acestora și vor fi informați cu privire la prevederile legislației în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai persoanelor din cadrul conducerii SITT.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Statutul SITT

Obiectivele activitatii SITT, princiipiile de functionare, organizare si structura sunt decise prin statutul organizatiei cu ultima modificare efectuata cu ocazia AG din 19.12.2013.

Contact

Sindicatul IT Timisoara

Str. Ghe. Lazar, Nr. 9

Timisoara | Romania

sitt@sitt.ro