Despre contributiile la asigurarile sociale pentru 2014 !!!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 776  din data de 12 decembrie 2013 a fost publicată Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Potrivit actului normativ, de la 1 ianuarie 2014, cotele de contribuţii de asigurări sociale vor rămâne la aceeaşi valoare ca şi în anul 2013, respectiv:

Pentru angajator:
– contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii: normale de muncă: 20,8%; deosebite de muncă: 25,8%; speciale de muncă: 30,8%;
– contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, între 0,15 şi 0,85%,
– contribuţia de asigurări de sănătate: 5,2%;
– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii: 0,85%;
– contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 0,5%;
– contribuţia datorată la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 0,25%.

Pentru angajat:
– contribuţia individuală de asigurări sociale: 10,5%;
– contribuţia individuală de asigurări de sănătate: 5,5%;
– contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 0,5%.
În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei, ceea se inseamna ca contributia individuala la sistemul de pensii pentru PFA este de 252 lei/luna.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:
– asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
– unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.
În anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este de 1,07.

În anul 2014 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute de Legea nr- 76/2002.

Sindicatul IT Timisoara