Euro-demonstratie in Bruxelles: 04.04.2014!

Pe data de 04 Aprilie 2014, Confederatia Europeana a Sindicatelor ETUC, organizeaza o ampla miscare de protest in Bruxelles la care vor participa toate tarile membre ale Uniunii Europene. Regasiti mai jos manifestul acestei actiuni.

O NOUĂ CALE PENTRU EUROPA: PLANUL CONFEDERAŢIEI EUROPENE A SINDICATELOR PENTRU INVESTIŢII, O CREŞTERE SUSTENABILĂ ŞI LOCURI DE MUNCĂ DE CALITATE

 La cinci ani de la începutul crizei, cetăţenii europeni continuă să sufere din cauza incertitudinilor economice şi sociale. Şomajul, munca precară, inegalitatea şi sărăcia distrug viaţa multora. Cea mai urgentă sarcină cu care se confrunta liderii Europei este de a oferi oamenilor speranţă şi încredere, în condiţiile bătăliei cu recesiunea şi cu stagnarea economiilor noastre.

UE are potenţialul necesar pentru a combate criza. Există o nevoie urgentă pentru definirea unei direcţii noi, pentru a stabiliza situaţia economică şi pentru a crea locuri de muncă de calitate într-o Europă socială. UE trebuie să-şi utilizeze întreaga forţă pentru a contura un viitor mai prosper, echitabil şi democratic.

Este necesar să aveam o  perspectivă pe termen mai lung. Este nevoie de investiţii masive pentru a oferi economiilor noastre un nou început, bazat pe o creştere durabilă. Ne propunem ca ţintă investiţii în valoare de 2% din PIB-ul UE pe an, pe o perioadă de zece ani. Acest lucru va avea ca efect suplimentar stimularea investiţiilor private şi promovarea de iniţiative private de modernizare de scară largă.

Astfel de investiţii ar putea ajuta la construirea unei baze industriale puternice, servicii publice de calitate, sisteme de stat care să funcţioneze corespunzător, sisteme de protecţie socială incluzive, precum şi instituţii de învăţământ şi cercetare inovatoare.

1000 de miliarde euro s-au cheltuit pentru a salva sectorul financiar. 1000 de miliarde euro se pierd anual prin evaziune fiscală şi fraudă. A venit timpul să cheltuim 250 de miliarde euro pentru locuri de muncă de calitate şi un viitor mai bun pentru cetăţenii UE. Printr-un plan îndrăzneţ de investiţii s-ar putea crea până la 11 milioane de noi locuri de muncă de calitate.

Planul este deschis pentru toate ţările UE, cu proiecte la nivel european dezvoltate în colaborare cu proiecte de investiţii la nivel naţional. Ar trebui să li se acorde prioritate investiţiilor care au cel mai mare impact asupra activităţilor economice.

ETUC sprijina :

»» Investiţii masive pentru o creştere economică durabilă şi locuri de muncă de calitate;

»» Servicii publice de calitate, sisteme de stat funcţionale, sisteme de protecţie socială incluzive, precum şi instituţii de cercetare şi învăţământ inovatoare;

»» Stoparea fraudei şi evaziunii fiscale; impozitare justă pentru finanţarea unui plan de investiţii;

»» Flexibilitate în aplicarea regulilor pentru deficitul public, în cazul în care sunt realizate investiţii.

ETUC este impotriva :

»» Politicilor bazate pe austeritate;

»» Şomajului masiv, locurilor de muncă precare şi nedreptăţilor fiscale;

»» Politicilor economice orientate mai curând către stabilizarea pieţelor decât asigurarea progresul social.

ETUC sprijina :

»» O Europă socială, o Europă care oferă locuri de muncă de calitate şi asigură un viitor cetăţenilor săi;

»» Sfârşitul austerităţii. UE trebuie să repună solidaritatea în centrul politicilor sale. Europa socială nu trebuie dezmembrată.

»» O nouă politică industrială bazată pe inovare, cercetare şi dezvoltare, educaţie, formare profesională, sănătate şi o tranziţie corectă.

»» Un plan ambiţios de investiţii care va revitaliza economia europeană.

»» Justiţie socială pentru toţi cetăţenii. Prăpastia dintre bogaţi şi săraci trebuie acoperită.

»» Egalitatea. Trebuie susţinute măsuri eficiente pentru a asigura salarii şi drepturi egale pentru toţi.

»» Impozitarea progresivă. O fiscalitate redistributivă şi Impozitarea progresivă pe venituri şi avere; să se pună capăt paradisurilor fiscale; fraudei şi evaziunii fiscale, corupţiei şi muncii la negru.

»» Un comerţ mondial echitabil.

ETUC este impotriva :

»» Oricărei încercări de a întoarce din drum progresele realizate de mişcarea sindicală în privinţa condiţiilor de muncă şi sociale ale cetăţenilor.

»» Subminării proiectului european, prin politici care merg împotriva principiilor de baza ale Modelului Social European, în special, relaţiile industriale şi negocierile colective, servicii publice de calitate şi o protecţie socială favorabilă incluziunii.

»» Unui sistem care face ca oamenii să intre în concurenţă din cauza reducerii salariilor, a condiţiilor precare de muncă, a protecţiei sociale inadecvate şi a unei fiscalităţi injuste. Politica europeană în domeniul ocupării forţei de muncă nu trebuie să se bazeze pe munca precară şi inegalitate.

SITT-Sindicatul IT Timisoara